FORMULAR DE REZERVARE

Participanti:

Rezervare si plata

Min. 2 Dirtbike. Pret 2 Dirtbike 220 RON/Dirtbike - Pret 3 sau 4 Dirtbike 180 RON/Dirtbike.
Min. 2 Dirtbike. Pret 2 Dirtbike 180 RON/Dirtbike - Pret 3 sau 4 Dirtbike 150 RON/Dirtbike.
Am citit, am înțeles și accept fără rezerve prevederile cuprinse în REGULAMENTUL GENERAL și în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
În cazul în care, clientul nu se va prezenta la data convenită pentru începerea turului, și anunță telefonic locatorul cu privire la acest aspect cu cel mult 24 ore înainte de data începerii turului, are dreptul fie la o reprogramare la o dată ulterioară disponibilă, fie la restituirea prețului în întregime, în funcție de alegerea clientului.

În cazul în care, clientul nu se prezintă la rezervarea programată, sau anunță neprezentarea cu mai puțin de 24 ore înainte de data începerii turului, pierde dreptul la restituirea prețului.

În cazul în care, condițiile meteorologice în momentul începerii turului nu sunt favorabile, sau alte asemenea circumstanțe imprevizibile fac imposibilă parcurgerea turului rezervat în condiții se siguranță, se va proceda fie la restituirea chiriei achitate, fie la reprogramare într-o dată ulterioară disponibilă, în funcție de alegerea chiriașului.
0,00 RON