POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Societatea ORNATUS DESIGN SRL, cu sediul în jud. Maramureș, com. Giulești, sat Giulești, nr. 409, având CIF: 24963644, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J24/50/2009, reprezentată legal de administratorul Rednic Cătălin, este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR). Conform Regulamentului, societatea noastră are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează următoarele date ale dvs. cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea dvs.

Scopul prelucrării a datelor dvs. cu caracter personal este:

 • încheierea valabilă a contractului de închiriere cu dvs.;
 • executarea promptă a obligațiilor asumate în Regulamentul general și în contractul încheiat cu dvs.: prelucrarea comenzii și furnizarea produsului și serviciului solicitat;
 • exercitarea drepturilor societății noastre, dacă va fi cazul (de ex. dreptul la despăgubire);
 • trimiterea notificării în cazurile prevăzute de art. 12 și art. 13 din Regulamentul general;
 • îndeplinirea obligațiilor în legătură cu legea fiscală, respectiv ținerea actelor de contabilitate;
 • apărarea intereselor legitime ale societății noastre (de ex. pentru pregătirea apărării în cazul introducerii societății noastre într-un litigiu);
 • de a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ.

Temeiul prelucrării a datelor dvs. cu caracter personal este:

 • consimțământul cu privire la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal, număr de telefon; adresă de e-mail, imaginea dvs. (prin semnarea contractului de închiriere clientul își exprimă acordul să fie filmat și/sau fotografiat în timpul turului);
 • îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de închiriere încheiat cu dvs. în privința următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal, număr de telefon; adresă de e-mail, imaginea dvs.; respectiv
 • îndeplinirea anumitor obligații legale ale societății noastre, în ceea ce privește următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal.

Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal:

 • nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal: Vom stoca aceste date timp de 30 zile după executarea contractului încheiat cu dvs., iar în caz de neînțelegere sau litigiu în legătură cu acesta, până la soluționarea definitivă a diferendului ivit între societatea noastră și dvs., ori între dvs. și alte entități, în care societatea noastră este/se cere a fi introdusă. În cazul datelor care trebuie stocate în baza prevederilor legii fiscale, acele date se vor păstra pentru perioada prevăzută de legislația fiscală aplicabilă.
 • număr de telefon, adresă de e-mail: Aceste date cu caracter personal vor fi stocate timp de 30 zile după executarea contractului încheiat cu dvs.
 • imaginea dvs.: Fotografiile și filmările realizate cu GoPro în timpul turului vor fi transmise imediat după finalul turului către client, apoi se va proceda la ștergerea acestora în cel mai scurt timp posibil.

Datele dvs. nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, și nu vor fi transmise către nicio altă entitate de către societatea noastră fără motiv serios și legitim (de ex. datele dvs. vor putea fi partajate cu societatea de contabilitate, sau cu organele de urmărire penală și instanțele judecătorești la solicitarea acestora).

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul să ne solicitați comunicarea tuturor datelor dvs. cu caracter personal pe care le deținem (dreptul de acces la date). Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) și dreptul de a obiecta, excepție constituind cazul în care datele ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale sau pentru apărarea intereselor noastre legitime, respectiv aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, adică la transmiterea datelor privitoare la dvs. către un alt operator, precum și dreptul la retragerea consimțământului. Retragerea consimțământului produce efecte numai pentru viitor. În cazul în care considerați că orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să ne solicitați rectificarea sau ștergerea acestor informații (dreptul la rectificarea datelor).

Drepturile în legătură cu datele dvs. cu caracter personal prelucrate de societatea noastră pot fi exercitate, în mod gratuit, prin solicitare trimisă la adresa de e-mail: contact@ornatus.ro.

În cazul în care aveți nelămuriri în legătură cu prezenta politică de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal sau doriți să reclamați modul în care am gestionat datele dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: contact@ornatus.ro. Vom analiza reclamația dvs. și vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la punctul de lucru al societății. Găzduirea și stocarea datelor dvs. au loc pe teritoriul României.

Prin excepție de la alineatul precedent, procesarea plății online și confirmarea tranzacțiilor se efectuează prin intermediul sistemului de plată electronică Stripe. În momentul în care apăsați butonul „Rezervă”, veți fi redirecționat către pagina Stripe. În îndeplinirea obligațiilor sale derivate din Regulament, Stripe stăruie pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate. Puteți citi despre conformitatea sistemului Stripe cu GDPR accesând următorul link: https://stripe.com/en-ro/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr.